Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД - Варна, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-07 12:40:00
№ 20150406ZiCG32175

Описание:

Откритата процедура е с предмет  за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти  за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов – Варна” ЕООД– ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация за лекарствените продукти,  с цел избор на доставчик на посочените в обособените позиции- номенклатури, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за СБАГАЛ  „Проф. д-р Д.Стаматов-Варна” ЕООД условия. Всяка обособена  позиция- номенклатура е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация.


Документи
56372015071004_ukazania_sbagal_lekarstva_2015.docx
57012015071004_cenova oferta.pdf
57162015071004_garancii.pdf
57352015071004_ko;ichestvena specifikacia.pdf
57462015071004_cenova_oferta_lekarstva_2015.xlsx
58002015071004_garanciq_lekarstva_2015.xlsx
58262015071004_koli4estvena specifikaciq_lekarstva_2015.xlsx
58402015071004_utvargd_procedura.pdf
58552015071004_re6enie_1.fed
59112015071004_obqvlenie_1.fed

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-04-30 17:00:00
ПРОТОКОЛ 1 2015-06-18 14:15:00
Прекратяване 2015-11-05 08:30:00
Протокол №3 2015-11-05 08:25:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-05 08:30:00
Частично прекратяване 2015-11-05 08:50:00
Друго 2015-12-08 13:20:00
Друго 2015-12-08 13:25:00
Плащания от 26.01.2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-02-15 00:00:00
Плащания от 31.03.2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-04-18 00:00:00
Плащания от 25.04.2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-05-13 00:00:00
Плащания от 04.05.2016г.,27.05.2016г и 30.05.2016 на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-06-17 00:00:00
Плащания от 14.06.2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-07-01 00:00:00
Плащания от 26.01.2016г. на ТЛ НАЦ АД 2016-02-12 00:00:00
Плащания от 15.04.2016г. на ТЛ НАЦ АД 2016-05-03 00:00:00
Плащания от 31.05.2016г. на ТЛ НАЦ АД 2016-06-17 00:00:00
Плащания от 14.06.2016г. на ТЛ НАЦ АД 2016-07-01 00:00:00
Плащания от 26.01.2016 на Маримпекс 7 ЕООД 2016-02-12 00:00:00
Плащания от 11.04.2016 на Маримпекс 7 ЕООД 2016-04-29 00:00:00
Плащания от 11.05.2016 на Маримпекс 7 ЕООД 2016-05-30 00:00:00
Плащания от 23.12.2015г. на Новимед ООД 2016-01-08 00:00:00
Плащания от 04.05.2016г. на Новимед ООД 2016-05-20 00:00:00
Плащания от 03.06.2016г. и 14.06.2016г. на Новимед ООД 2016-07-01 00:00:00
Плащания от 26.01.2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-02-12 00:00:00
Плащания от 08.02.2016г.,18.02.2016г и 26.02.2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-03-14 00:00:00
Плащания от 11.03.2016г.,15.03.2016г и 31.03.2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-04-19 00:00:00
Плащания от 11.04.2016г.,15.04.2016г и 28.04.2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-05-17 00:00:00
Плащания за месец Май - 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-06-17 00:00:00
Плащания за месец Юни - 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-07-18 00:00:00
Плащания от 26.01.2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-02-12 00:00:00
Плащания от 18.02.2016г. и 26.02.2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-03-16 00:00:00
Плащания от 07.03.2016г.,15.03.2016г. и 31.03.2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-04-18 00:00:00
Плащания от 11.04.2016г.,15.04.2016г. и 28.04.2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-05-17 00:00:00
Плащания за месец Май - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-06-17 00:00:00
Плащания за месц Юни - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-07-12 00:00:00
Плащания за месц Юли - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-08-15 00:00:00
Плащания за месц Август - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-09-19 00:00:00
Плащания за месец Септември - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-10-18 00:00:00
Плащания за месец Юли- 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-08-09 00:00:00
Плащания за месец Август- 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-09-02 00:00:00
Плащания за месец Септември - 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-10-17 00:00:00
Плащания за месец Юли - 2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-08-15 00:00:00
Плащания за месец Август - 2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-09-16 00:00:00
Плащания за месец Септември - 2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-10-17 00:00:00
Плащания за месец Юли - 2016г. на Търговска лига НАЦ АД 2016-07-25 00:00:00
Плащания за месец Август - 2016г. на Търговска лига НАЦ АД 2016-09-02 00:00:00
Плащания за месец Септември - 2016г. на Търговска лига НАЦ АД 2016-10-17 00:00:00
Плащания от 07.07.2016г. на Новимед ООД 2016-07-25 00:00:00
Плащания от 29.09.2016г. на Новимед ООД 2016-10-18 00:00:00
Плащания от 01.08.2016г. на Маримпекс 7 ЕООД 2016-08-19 00:00:00
Плащания за месц Октомври - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-11-18 00:00:00
Плащания за месц Ноември - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2016-12-19 00:00:00
Плащания за месец Октомври - 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-11-15 00:00:00
Плащания за месец Ноември - 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2016-12-02 00:00:00
Плащания за месец Октомври - 2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-11-15 00:00:00
Плащания от 18.11.2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2016-12-07 00:00:00
Плащания от 21.10.2016г. на Маримпекс 7 ЕООД 2016-11-07 00:00:00
Плащания за 28.10. 2016г. на Търговска лига НАЦ АД 2016-11-15 00:00:00
Плащания за 07.11.2016г. на Търговска лига НАЦ АД 2016-11-25 00:00:00
Плащания от 28.10.2016г. на Новимед ООД 2016-11-15 00:00:00
Плащания за 05.12.2016г. на Търговска лига НАЦ АД 2016-12-20 00:00:00
Плащания за 25.01.2017г. на Търговска лига НАЦ АД 2017-02-10 00:00:00
Плащания за месц Декември - 2016г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2017-01-10 00:00:00
Плащания за месц Януари - 2017г. на Софарма Трейдинг ЕООД 2017-02-10 00:00:00
Плащания от 16.12.2016г. на Новимед ООД 2017-01-04 00:00:00
Плащания от 25.01.2017г. на Новимед ООД 2017-02-10 00:00:00
Плащания от 16.12.2016г. на Маримпекс ЕООД 2017-01-04 00:00:00
Плащания за месец Декември - 2016г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2017-01-10 00:00:00
Плащания за месец Януари - 2017г. на Фьоникс Фарма ЕООД 2017-02-13 00:00:00
Плащания за месец Декември - 2016г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2017-01-10 00:00:00
Плащания от 25.01.2017г. на Б.Браун Медикал ЕООД 2017-02-13 00:00:00
Плащания от 25.01.2017г. на Маримпекс ЕООД 2017-02-10 00:00:00
Информация за изпълнение на договори за обществена поръчка 2016-12-30 18:05:00

<-- Обратно към поръчки