Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-01-16 09:24:57
№ 20200109EDuB423289

Описание:Документи
26182020160901_Решение ел ен.pdf
26282020160901_Обявление ел ен.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2020-01-16 09:24:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-02-10 15:52:00
Протокол 2020-02-14 16:08:00
Доклад 2020-02-14 16:11:00
Решение за определяне на изпълнител 2020-02-14 16:13:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-06 15:27:00
Договори за обществена поръчка 2020-04-06 15:27:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-01-27 12:15:00

<-- Обратно към поръчки