Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД за перод от 24 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-12 14:18:03
№ 20190703FoyR403854

Описание:

Обществената поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на  "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД по 70 обособени позиции с различен брой номенкратурни единици след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 24 месеца.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-07-12 14:34:00
Обявление за поръчка 2019-07-12 14:35:00
Документация 2019-07-12 14:36:00
Протокол 1 2019-08-22 19:04:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-12-04 09:58:00
Протокол № 2 2019-12-27 15:51:00
Доклад 2019-12-27 15:52:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-12-27 15:53:00
Частично прекратяване 2019-12-27 15:55:00
Обявление за възложена поръчка-информация относно невъзлагане 2020-01-13 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-17 13:53:00
Договори за обществена поръчка 2020-02-17 14:01:00
Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 2022-04-05 13:15:00

<-- Обратно към поръчки