Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване - Ротационен ръчен микротом и клампа за парафинови блокчета и Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Вар

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-17 18:20:59
№ 20180814ZeVj299627

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура и оборудване, за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции, подробно описани в техническите спецификации и изискванията на Възложителя, а именно: ОП № 1 Ротационен ръчен микротом и клампа за парафинови блокчета и ОП № 2 Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация


Документи
27482018171808_РЕШЕНИЕ-26-14082018-АПАРАТУРА-2.pdf
28302018171808_ОБЯВЛЕНИЕ-26-14082018-АПАРАТУРА-2.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в обществена поръчка 2018-08-18 16:25:00
Протокол № 1 2018-11-11 12:38:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-11-11 12:40:00
Протокол № 2 2018-11-13 23:52:00
Протокол № 3 2018-11-14 17:28:00
Доклад 2018-11-14 17:29:00
Решение за определяне на изпълнители 2018-11-14 17:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-04 11:51:00
Договор за обществена поръчка 2019-01-04 11:53:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-09-18 16:33:00

<-- Обратно към поръчки