Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-25 12:24:33
№ 20180622wBkL260562

Описание:

Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура и оборудване за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.Документи
27542018251206_Обявление-16-22062018.pdf
33592018251206_Решение-16-22062018-signed.pdf
28502018261206_Proekt_na_dogovor22062018.doc
29042018261206_Документация22062018.doc
29162018261206_еЕЕДОП-образци и указания.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-07-03 09:39:00
Частично прекратяване 2018-07-06 10:35:00
Обявление за възложена поръчка-информация относно невъзлагане 2018-07-25 17:28:00
Протокол № 1 2018-09-14 16:30:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-09-26 17:35:00
Протокол № 2 2018-09-28 17:39:00
Доклад 2018-09-28 17:40:00
Решение за определяне на изпълнители 2018-09-28 17:43:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-12 17:49:00
Договори за възлагане на обществена поръчка 2018-11-12 17:50:00
Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 2019-09-18 16:34:00

<-- Обратно към поръчки