Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-02-19 16:35:52
№ 20180125GbEn231085

Описание:

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на  "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца.
Предметът на обществената поръчка е обособен в двадесет и две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Спринцовки - отворена позиция, Обособена позиция № 2 Спринцовки фотозащитени - затворена позиция, Обособена позиция № 3 Спринцовка и сонда за неонатално отделение - затворена позиция, Обособена позиция № 4 Игли и Абокати - отворена позиция, Обособена позиция № 5 Катетри, Системи, Кранчета и Адаптори, Иригатори, Филтри - отворена позиция, Обособена позиция № 6 Сонди - отворена позиция, Обособена позиция № 7 Ендотрахиални тръби, Въздуховоди и Водачи - отворена позиция, Обособена позиция № 8 Остриета за скалпел - отворена позиция, Обособена позиция № 9 Еднократни консумативи - отворена позиция, Обособена позиция № 10 Превързочен материал - отворена позиция, Обособена позиция № 11 Хирургични игли - отворена позиция, Обособена позиция № 12 Атравматични медицински конци с игли, копринени конци и лигатури - отворена позиция,   Обособена позиция № 13 Консумативи за образна диагностика - отворена позиция, Обособена позиция № 14 Електроди - отворена позиция, Обособена позиция № 15 Неонатални ендотрахиални тръби - затворена позиция, Обособена позиция № 16 Консуматив за клинична лаборатория - затворена позиция,  Обособена позиция № 17  Фолио за стерилизатор - отворена позиция, Обособена позиция № 18 Комплект за анестезия-отворена позиция, Обособена позиция № 19 Ендоскопски торбички -отворена позиция, Обособена позиция № 20 Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи - затворена позиция, Обособена позиция № 21: Разни консумативи, от които задължително следва да бъдат представени мостри-отворена позиция, Обособена позиция № 22 Перхидрол и кислородна вода - отворена позиция. По обособените позиции, означени като "затворени" участниците следва да оферират доставка на стоките по всички номенклатури от съответната позиция. По обособените позиции, означени като "отворени", участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици от съответната обособена позиция. Подробно описание на стоките  по съответните обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1).


Документи
47162018191602_Решение-155-15022018.pdf
00292018191702_Обявление.pdf
03222018200902_Документация-консумативи-2018.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 2018-07-10 11:05:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-07-24 19:49:00
Съобщение за жребий 2018-08-07 10:17:00
Протокол № 2 2018-08-14 18:38:00
Доклад 2018-08-14 19:24:00
Решение за определяне на изпълнители 2018-08-14 19:25:00
Частично прекратяване 2018-08-14 19:41:00
Договори за възлагане на обществена поръчка 2018-10-05 18:15:00
Обявление за възложена поръчка - информация за невъзлагане 2018-10-08 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-12 12:15:00
Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 2019-10-24 21:25:00

<-- Обратно към поръчки