Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД за период от 12 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-12-07 13:49:48
№ 20171116vfMF216187

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на поръчката е обособен в една отворена позиция, състояща се от 224 номенклатурни единици, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение 1 от документацията).


Документи
01432017071312_ССИ.pdf
49252017071312_решение-1067-04122017.pdf
50302017071312_обявление-1068-04122017.pdf
04082017081212_Документация.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-02-01 17:05:00
Съобщение за жребий 2018-02-14 17:37:00
Протокол № 1 2018-03-01 10:46:00
Протокол № 2 2018-03-01 10:47:00
Доклад 2018-03-01 10:47:00
Решение за определяне на изпълнител 2018-03-01 10:49:00
Частично прекратяване 2018-03-01 11:22:00
Решение за изменение на решение за частично прекратяване 2018-03-02 14:16:00
Решение за изменение 2018-03-09 15:08:00
Решение за изменение 2018-03-13 14:53:00
Договори за възлагане на обществена поръчка 2018-04-26 11:33:00
Обявление за възложена поръчка-информация относно невъзлагане 2018-04-26 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-04-26 11:30:00
Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 2019-06-26 16:55:00
Друго 2019-10-09 20:09:00

<-- Обратно към поръчки