Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД"

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-11-06 12:32:32
№ 20171106hqkD178905

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД, координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ - осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране, енергийно менажиране и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.

Възложителят разполага с два броя електромера с почасово измерване, посочени в техническата спецификация.

Възложителят има подписан Договор с ЕнергоПро Мрежи АД за предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа, в чийто териториален обхват попада и обекта на настоящата поръчка.Документи
36402017061211_обява-чл.20.pdf
36482017061211_обява-ел-енергия06112017-signed.fed
37012017061211_Документация-към-обява-ел.енергия-СБАГАЛ.doc
37062017061211_Prilojeniq_obrazci.doc
37132017061211_Proekt_dogovor.doc
37282017061211_Тех_спецификация06112017.doc

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти 2017-11-14 16:30:00
Протокол № 1/20.11.2017 г. 2017-11-21 14:30:00
Протокол № 2/27.11.2017 2017-11-28 11:26:00
Доклад от 27.11.2017 г. 2017-11-28 11:27:00
Договор 2017-12-15 11:10:00

<-- Обратно към поръчки