Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-11-09 17:37:04
№ 20171106UBVm167068

Описание:

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на  "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя.
Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща 17 (седемнадесет) номенклатурни единици, а именно: 1) Bemiparin  sodium 300 amp. 2 500UI  aXa; 2) Cyanocobalamin 20 аmр. 500mcg/1ml; 3) Deproteinized hemoderivative of calf blood 30 crem. 5%20gr; 4) Deproteinized hemoderivative of calf blood 3 gel. 20%20gr; 5) Epoetin beta 30 amp. 1000UI; 6) Ethacridine lactate 5 ung. 15g; 7) Isoflurane 60 sol. for inh. 100% - 250ml; 8) Lidocaine 1 800 amp. 1 % -  10 ml; 9) Magnesium  DL- aspartate 6 000 tabl 500mg;  10) Piperacilln 100 fl. 2gr; 11) Policresulen 6 sol. 36% --50g; 12) Pyoctanin 5 sol. 1%;2% -20ml; 13) Retinol Palmilate /Tocoferol acetate 40 perli 5 000IU+100IU; 14) Thiopental  sodium 900 fl. 1 g;  15) Хран. Добавка( AL chl.+Mg chl.+Ca carbonicum) 500 tabl. 160mg+160mg+200mg; 16) Midazolam  as maleate 700 amp. 5mg/5ml; 17) Morfine 10 amp. 10mg/1ml ,като участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици. Подробно описание на стоките  по съответните номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в поканата до участниците и документацията на обществената поръчка, в т.ч. в Техническата спецификация.


Документи
39342017091711_Решение-973-09112017.pdf
39432017091711_Покана-Софарма.pdf
39472017091711_Покана-ТЛНАЦ.pdf
39512017091711_Покана-Фьоникс.pdf
40012017091711_Приложение-1-Спецификация.xls
40062017091711_Образец-3-Предложение за изпълнение на поръчката.xls
40112017091711_Образец-7-Ценово предложение.xls
40162017091711_Образци-на-документи.doc

ПубликацияДата
Прекратяване 2017-11-22 12:16:00
Прекратяване 2017-12-07 15:44:00

<-- Обратно към поръчки