Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2017-09-26 11:28:06
№ 20170925VJvQ153890

Описание:

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на  "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя.

Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща 9 (девет) номенклатурни единици, а именно:

1. "Ректален катетър10 - СН",

2. "Ректален катетър14 - СН",

3. "Назодуоденална сонда № 4",

4. "Конектор трипътен 7х7х7, 9/11х 9/11х9/11",

5. "Конектор двупътен - 7х7 (адаптор)",

6. " Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс ",

7. "Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс",

8. "Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" и

9. "Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс, като участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици. Подробно описание на стоките  по съответните номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в поканата до участниците и документацията на обществената поръчка, в т.ч. в Техническата спецификация.Документи
23022017261209_reshenie-809-2017.pdf
39532017261209_Образци на документи.rar
40012017261209_Приложение-1-Техн.спецификация-консумативи.xls
48032017261209_Покана810-25092017-Агарта-ЦМ.pdf
55122017261209_Покана812-25092017-Дъчмед.pdf
00232017261309_Покана811-25092017-МТИ.pdf

ПубликацияДата
Протоколи от заседания на комисията 2017-10-27 16:03:00
Доклад 2017-10-27 16:04:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-10-27 16:05:00
Частично прекратяване 2017-11-16 11:05:00
Обявление за възложена поръчка - информация относно невъзлагане 2017-11-28 16:13:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-28 16:18:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-11-28 16:15:00

<-- Обратно към поръчки