Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ "СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД”, ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ СЛЕД НАПРАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗАЯВКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-08-23 14:21:52
№ 20160823QgyU101329

Описание:

Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД, по видове, технически характеристики и количества, посочени в Количествена спецификация (Приложение № 1а), приложена към настоящата документация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА" ЕООД  условия.

            Поръчката включва 12 /дванадесет/ обособени позиции с обща прогнозна стойност 29 800 лв. без ДДС.

         


Документи
46132016231408_Obqva-utv.pdf
46332016231408_Обява-обр.ЗОП.pdf
46122016231608_документация1.rar

ПубликацияДата
Протокол 2016-09-27 00:00:00
Частично прекратяване 2016-09-27 16:30:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-10-25 18:55:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-10-25 18:00:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-10-25 18:00:00

<-- Обратно към поръчки